Zoeken door alles

Linnaeus-serre

Carolus (Carl) Linnaeus, 1707-1778, Zweeds natuuronderzoeker; promoveerde in de medicijnen te Harderwijk (1735), verbleef ook nadien enige tijd in ons land. De grootste verdiensten van Linnaeus liggen op het gebied van het classificeren en benoemen van de vormen van het leven.

Raadsbesluit nr. 206 van 29 oktober 1991

Wijk: Kattenbroek

Loop: Laan der Hoven - Laan der Winden