Zoeken door alles

Lijsterstraat

Vogel uit de familie van de Vliegenvangers. Er bestaan ca. 300 soorten. Tot de Lijsterfamilie behoort een aantal van de beste zangers onder alle vogels. Deze familie is overal op de wereld vertegenwoordigd, behalve in de poolstreken.

Raadsbesluit nr. 79 van 23 april 1963

Wijk: Liendert

Loop: Zangvogelweg - Rietzangerstraat