Zoeken door alles

Ligusterstraat

Plant uit de Olijffamilie. Er zijn ca. 40 soorten, die voorkomen in Zuid- en Oost-Azië, Indonesië en Australië.Eén soort komt in Europa voor, nl. de wilde liguster, die ook in ons land wordt gevonden. Veel geteeld en als heg toegepast, evenals de uit Japan afkomstige haagliguster.

Raadsbesluit nr. 592 van 26 november 1929

Wijk: Soesterkwartier

Loop: Soesterweg - Klimopstraat