Zoeken door alles

Lieven de Keyerf

Lieven de Key, 1560-1627, Nederlands bouwmeester. Week wegens zijn calvinistische geloof van de Zuidelijke Nederlanden uit naar Londen (1580-1591) en vertrok vervolgens naar de Noordelijke Nederlanden. De Key was een der meesters der vroegbarok en o.m. in Haarlem werkzaam als stadstimmerman en -steenhouwer.

Raadsbesluit nr. 353 van 29 november 1988

Wijk: Zielhorst

Loop: Berlagestraat - Van Lunterenstraat