Zoeken door alles

Liendertseweg

Oorspronkelijk Lyenlaer. In de vijftiende eeuw worden in dit gebied de hofsteden Groot Lyenlaer en Klein Lyenlaer onderscheiden; zij behoorden tot de maalschap (markegenootschap) van Hoogland. Al in 1282 worden Everard en Andries van Linlar genoemd. De naam Liendertseweg komt in de bronnen voor vanaf 1666. In 1963 werd een klein gedeelte van de weg opgenomen in de Liendertsedreef, terwijl als gevolg van een gewijzigd tracé een gedeelte van de oorspronkelijke weg Fazantenstraat ging heten. Het gedeelte van de Hoefseweg tussen globaal de spoorlijn en de huidige Rondweg-Oost behoorde aanvankelijk tot de Liendertseweg (tot de wijziging bij rb. van de gemeente Hoogland van 30 december 1959).

Raadsbesluit nr. 51 van 27 januari 1914

Wijk: Liendert

Loop: Pullstraat - (Spoor Apeldoorn)