Zoeken door alles

Libelle

Eigenlijk libel. Insect dat verdeeld over de wereld 5000 soorten kent. Daarvan komen er 150 in Europa voor. De volwassen dieren bezitten vier lange en smalle, fijn netvormig geaderde vleugels, een lang, smal achterlijf en een zeer beweeglijke kop met grote ogen en kleine antennen.

B&W-mandaat nr. B 98052659 van 24 november 1998

Wijk: Nieuwland

Loop: Waterdreef - Brasem