Zoeken door alles

Leonardo da Vincistraat

Leonardo da Vinci, 1452-1519, Italiaans schilder, tekenaar, ontwerper van architectuur, beeldhouwer, musicus, ingenieur, natuuronderzoeker. Hij was een typisch voorbeeld van de een 'homo universalis'. Ongetwijfeld was hij één der grootste en meest universele geesten die de mensheid ooit heeft gekend. Zijn grootste verdienste ligt zonder meer op het gebied van de schilderkunst. (Mona Lisa). Maar ook op het gebied van de bouwkunst heeft hij een belangrijke rol gespeeld.

Raadsbesluit nr. 353 van 29 november 1988

Wijk: Zielhorst

Loop: Bramantestraat - Dudokstraat