Zoeken door alles

Leo's Oord

Met de ingebruikneming van de nieuwe r.k. St. Martinuskerk in 1883 kwamen de oude kerk en pastorie vrij. In de oude kerk werd vervolgens onderwijs gegeven aan meisjes, de pastorie werd als bejaardenpension en zusterklooster ingericht en genoemd naar paus Leo XIII, 1878-1903. Het complex werd in 1910 door nieuwbouw vervangen, die in 1992 met behoud van de kapel en de voorgevel plaats maakte voor seniorenwoningen.

Raadsbesluit nr. 56 van 26 maart 1991

Wijk: Hoogland

Loop: Oude Kerklaan - Benoordenhout