Zoeken door alles

De Leerbrief

Soort diploma. Een leerling ging voor een bepaalde tijd in de leer bij een meester. Daarna werd hij gezel (een geschoold arbeider), die tegen vast loon voor een meester werkte. Gezellen die een kapitaaltje hadden gespaard konden meester worden, op bepaalde voorwaarden én na het maken van een proefstuk of meesterwerk.

Raadsbesluit nr. 95/2684 van 19 december 1995

Wijk: Koppel

Loop: Chirurgijnsgilde - De Meesterproef