Zoeken door alles

Laurens Costerplein

Laurens Janz. Coster (Koster), 1405-1484, koopman en koster te Haarlem, mogelijk tevens houtsnijder en drukker. Hij is volgens de Nederlandse overlevering de uitvinder van de boekdrukkunst.

Raadsbesluit nr. 217 van 28 april 1936

Wijk: Leusderkwartier

Loop: Swammerdamstraat - Stephensonstraat