Zoeken door alles

Langestraat

Zo genoemd als langste straat van de stad; in de bronnen vermeld vanaf 1342. Het gedeelte Krommestraat-Varkensmarkt heette in de middeleeuwen Breulstraat (zo vermeld vanaf 1361). De naam breul staat voor laag gelegen drassig land.

Raadsbesluit nr. 51 van 27 januari 1914

Wijk: Binnenstad

Loop: Varkensmarkt - Muurhuizen