Zoeken door alles

Lancelotpad

Belangrijkste ridder van de Ronde Tafel; minnaar van Guinevere, de echtgenote van koning Arthur; vader van de Graalridder Galaäd.

Raadsbesluit nr. 292 van 26 oktober 1971

Wijk: Schothorst

Loop: Paladijnenweg - Avalonpad