Zoeken door alles

Lampreipad

Eigenlijk Lampreel, het konijn in het Middelnederlandse dierenepos Reynaerts historie (ca. 1375), een bewerking van het epos Van den vos Reynaerde (ca. 1275).

Raadsbesluit nr. 46 van 25 februari 1986

Wijk: Schothorst

Loop: Elkerlijkpad - Sprokenpad