Zoeken door alles

Lampenist

De voormalige conservenfabriek Noack aan de Soesterweg is in 2018 gesloopt om de bouw van nieuwe woningen
mogelijk te maken. De meeste woningen worden gesitueerd langs de Soesterweg. Een aantal woningen komt
tussen deze panden en het spooremplacement. Om aan deze woningen een adres te kunnen geven en de
vindbaarheid ervan te vergroten worden straatnamen toegekend aan een straat en een openbaar pad:
Rangeerder en Lampenist.

B&W-besluit nr. 1227281 van 4 februari 2020.

Wijk: Soesterkwartier

Loop: Lampenist - Rangeerder