Zoeken door alles

De Lagune

Gedeelte van een zee dat vrijwel geheel door een rif of strandwal is afgesloten. Is de afsluiting compleet dan spreekt men van een strandmeer.

Raadsbesluit nr. 249 van 26 oktober 1993

Wijk: Kattenbroek

Loop: De Kreek - De Delta no-waarts