Zoeken door alles

De Laatste Stuiver

Naam van een herberg in de Slijkstraat, nu Arnhemsestraat, genoemd vanaf 1779.

Raadsbesluit nr. B 95/0036 van 31 januari 1995

Wijk: Nieuwland

Loop: De Oude Munt - De Oude Munt w-o