Zoeken door alles

Laan van Duurzaamheid

Deze naam hangt samen met de opzet van Nieuwland als milieuwijk en de voorkeur voor gebruik van duurzame materialen bij de woningbouw en de inrichting van de woonomgeving.

Raadsbesluit nr. B95/1925 van 26 september 1995

Wijk: CalveenNieuwland

Loop: Rondweg-Noord - Kruidendreef