Zoeken door alles

Laan der Hoven

Een hof was vroeger onder meer een besloten gemeenschappelijke ruimte waar veilig en beschut kon worden gewoond. Door het uitvoeren van een aantal bouwplannen met een hofachtige opzet ontstond deze naam. De Laan der Hoven vormt samen met de Verborgen Zone een kruis en is daarmee een van de 'dragers' van de filosofie rond de wijk Kattenbroek. Zie Afrikaring.

Raadsbesluit nr. 203 van 28 augustus 1990

Wijk: Kattenbroek

Loop: Het Masker - Jonkvrouw Foeytweg