Zoeken door alles

Kruidendreef

Sterk geurende of sterk smakende planten. De straten in dit gebied eindigen op kruid; omdat het hier een ontsluitingsweg betreft is gekozen voor de toevoeging dreef.

B&W-mandaat 737 van 15 juli 1996

Wijk: Nieuwland

Loop: Laan van Duurzaamheid - Kleefkruid