Zoeken door alles

Kromme Elleboogsteeg

Ook deze straat ontleent zijn naam aan de vorm van de weg: een gebogen arm of kromme elleboog. Voor het eerst genoemd in 1656; in de zeventiende eeuw aangeduid zonder de toevoeging steeg.

Raadsbesluit nr. 51 van 27 januari 1914

Wijk: Binnenstad

Loop: Breestraat - Langegracht