Zoeken door alles

De Kreek

Waterloop die is ontstaan door de eroderende werking van getijdestromen. De term wordt ook gebruikt om er vaargeulen, smalle inhammen van de zee en voormalige rivierbeddingen mee aan te duiden.

Raadsbesluit nr. 87 van 28 april 1992

Wijk: Kattenbroek

Loop: Gangboord - Het Langhuis