Zoeken door alles

Kransvederkruid

Kruid behorend tot de Vederkruidfamilie. Er zijn enkele tientallen soorten, die praktisch overal op de wereld voorkomen. In Nederland komen drie soorten voor. De planten zijn vrij zeldzaam en alle drie zijn ze waterplanten met kransen van fijn-veerdelige bladen. Het meest algemeen is aardvederkruid dat niet alleen in zoet, maar ook wel in brak water wordt gevonden. Ze bloeien van juni tot augustus en staan in kransen, vandaar kransvederkruid, die tot boven het water.Verscheidene soorten van dit geslacht worden als aquariumplant geteeld. Bloeit juni-augustus, met roze bloemen.

B&W-mandaat 737 van 15 juli 1996

Wijk: Nieuwland

Loop: Kruidendreef - Parnaskruid