Zoeken door alles

Krankeledenstraat

Oorspronkelijk Onze Lieve Vrouwestraat geheten (niet te verwarren met de tegenwoordige Lieve Vrouwestraat); voerde naar de kapel van die naam. De straatnaam komt in 1410 voor het eerst in de bronnen voor, dat is dus nog voor de vondst van het Mariabeeldje in 1444 dat grote aantallen pelgrims naar Amersfoort zou brengen. Onder invloed van de komst van de velen die voor genezing naar Amersfoort kwamen, ging men deze straat Krankeledenstraat noemen. Toch bleef ook de oude naam in gebruik, deze wordt vermeld door Blaeu op zijn plattegrond uit 1649 en komt zelfs in de negentiende eeuw nog voor.

Raadsbesluit nr. 51 van 27 januari 1914

Wijk: Binnenstad

Loop: Langestraat - Lieve Vrouwekerkhof #NAAM?