Zoeken door alles

Kraailand

Naar de akker van die naam die lag in het gebied dat bekend stond als De Bieshaar.

Raadsbesluit nr. 224 van 30 augustus 1977

Wijk: Hoogland

Loop: Kraailandhof - Dopheide z-waarts