Zoeken door alles

Korte Beekstraat

Tot in de jaren zestig van de vorige eeuw kende Amersfoort een volledige tweede grachtengordel, die zijn water ontving van de beken die er in uitmonden en daarom ook wel de Beek werd genoemd. De Korte en de Lange Beekstraat kwamen hierop uit. Met de realisering van het bouwplan De Soeverein verdween de straat, maar keerde in de directe omgeving terug (B&W mandaat 737 van 15 juli 1996).

Raadsbesluit nr. 51 van 27 januari 1914. Zie ook Raadsbesluit 11 april 1893

Wijk: Vermeerkwartier

Loop: Frederik van Blankenheymstraat - Bekensteinselaan