Zoeken door alles

Korhoenstraat

Vogel uit de familie van de Ruigpoothoenders, komt voor in Midden-, Noord- en West-Europa en in Azië in lichte, gemengde bossen en struikgewas, berkenbossen, bij vennen, op heiden en in veenland.

Raadsbesluit nr. 79 van 23 april 1963

Wijk: Liendert

Loop: Liendertseweg - Parelhoenstraat