Zoeken door alles

Koning Nobelpad

De leeuw uit het Middelnederlandse dierenepos Van den vos Reynaerde.

Raadsbesluit nr. 292 van 26 oktober 1971

Wijk: Schothorst

Loop: Paladijnenweg - Kanteklaarpad