Zoeken door alles

Komhoeklaan

Deze naam werd aan de destijds nieuw aangelegde laan gegeven omdat de weg liep in de richting van het weiland bij boerderij Schoonoord waar in het verleden de brandkom had gelegen, een gegraven gat waarin zich water bevond dat als bluswater kon dienen.

Raadsbesluit van de gemeente Hoogland van 1 januari 1955

Wijk: Hoogland

Loop: Hamseweg - Park Schoonoord (drempel)