Zoeken door alles

Kolonel H.L. van Royenweg

Hendrik Lodewijk van Royen, 1885-1942; Nederlands militair; als luitenant-kolonel Eerstaanwezend Ingenieur der Genie in garnizoen Amersfoort 1934-1937; vervolgens als kolonel directeur van de Militaire Luchtvaart te Soesterberg. Per 1 oktober 1940 op non-actief gesteld. Werd 1942 door de Duitse bezetters gearresteerd, overgebracht naar Kamp Amersfoort en gefusilleerd op de Leusderheide.
Onder Soest heet deze weg sinds 1955 Zeister Spoor. Onder Amersfoort bleef de weg formeel naamloos, totdat de ministeriële beschikking van 1955, waarbij werd bepaald dat de weg onder Leusden naar kolonel Van Rooyen zou worden genoemd, ook van toepassing werd verklaard op het gedeelte van de weg onder Amersfoort, dit met instemming van B. en W. van Amersfoort. Formele vaststelling volgde pas in 1979.

Beschikking Minister van Oorlog nr. 213.668A van 17 december 1955, gewijzigd 1964; Raadsbesluit nr. 54 van 27

Wijk: Bergkwartier/Bosgebied

Loop: (Grens Gemeente Leusden) - (Grens Gemeente Soest)