Zoeken door alles

Kloosterlaan

Genoemd naar het in 1910 aldaar gestichte zusterhuis met bejaardenpension en meisjesschool genaamd Leo’s Oord.

Raadsbesluit van de gemeente Hoogland van 15 augustus 1967

Wijk: Hoogland

Loop: Oude Kerklaan - Oude Kerklaan n-o