Zoeken door alles

Klein Kroos

Plant uit het geslacht der soorten klein kroos, bultkroos en puntkroos. Er zijn over de hele wereld zeven à tien soorten kroos. In Nederland komen drie soorten in het wild voor waar klein kroos er een van is. Kroos is een naam die in veel samengestelde namen van planten uit verschillende geslachten voorkomt.

B&W-mandaat nr. B97051037 van 8 juli 1997

Wijk: Nieuwland

Loop: Gele Plomp - Kikkerbeet