Zoeken door alles

Keucheniuslaan

Levinus Wilhelmus Christiaan Keuchenius, 1822-1893, Nederlands advocaat, antirevolutionair politicus; lid van de Raad van Justitie te Batavia 1848, lid van de Tweede Kamer 1879-1888 en minister van Koloniën van 1888-1890. Hij was medeverantwoordelijk voor de gedragsregel dat als een minister het vertrouwen van de Tweede Kamer verliest hij moet aftreden.

Raadsbesluit nr. 306 van 2 juni 1931

Wijk: Bergkwartier/Bosgebied

Loop: Dr. Abraham Kuyperlaan - Groen van Prinstererlaan