Zoeken door alles

Kelvinstraat

Thomson William Kelvin, eerste baron Kelvin of Largs (1892), 1824-1907; Brits wis- en natuurkundige en uitvinder; 1846-1899 hoogleraar in de natuurkunde te Glasgow. Droeg o.a. bij tot de ontwikkeling van de onderzeese kabeltelegrafie en de verbetering van verschillende nautische instrumenten; een van de grondleggers van de thermodynamica, gaf de juiste definitie van de naar hen genoemd temperatuurverdeling in graden (Kelvin = K - 273° Celsius; het absolute nulpunt).

Raadsbesluit nr. 221 van 30 september 1952

Wijk: Leusderkwartier

Loop: Cartesiusstraat - Bosweg