Zoeken door alles

Keesomstraat

Wilhelmus Hendrikus Keesom, 1876-1956, Nederlands natuurkundige, medewerker van Kamerlingh Onnes te Leiden, daarna achtereenvolgens hoogleraar in de natuurkunde te Utrecht en in de experimentele natuurkunde te Leiden; zette daar de door zijn voorganger begonnen onderzoekingen op het gebied van de lage temperaturen voort en ontdekte daarbij twee soorten vloeibaar helium. De straat maakte oorspronkelijk deel uit van de Buurtweg.

Raadsbesluit nr. 73 van 29 maart 1955

Wijk: Leusderkwartier

Loop: Jan van der Heijdenstraat - Buurtweg