Zoeken door alles

Kaspische Zee

Zee tussen Rusland, Kazachstan en Iran.

B&W-besluit nr. 2654538 van 12 februari 2008

Wijk: Vathorst/Valleipoort

Loop: Straat van Gibraltar - Kleine Koppel