Zoeken door alles

Van Karnebeeklaan

Jonkheer Abraham Pieter Cornelis van Karnebeek, 1836-1925, Nederlands staatsman; commissaris des konings in Zeeland 1879-1884, minister van Buitenlandse Zaken 1885-1888, lid van de Tweede Kamer 1891-1913, vice-voorzitter van de Eerste Vredesconferentie in 1899 en voorzitter van de Carnegie-stichting. Werd in 1909 benoemd tot Minister van Staat.

Raadsbesluit nr. 367 van 21 december 1956

Wijk: Bergkwartier/Bosgebied

Loop: De Savornin Lohmanlaan - Treublaan