Zoeken door alles

Kappeyne van de Coppellolaan

Joannes Kappeijne van de Coppello, 1822-1895, Nederlands jurist en politicus; lid van de Tweede Kamer 1862-1866, 1871-1877; minister van Binnenlandse Zaken in het door hem geformeerde kabinet 1877-1879; lid van de Eerste Kamer 1888-1893. Verzorgde de herziening van de Wet op het lager onderwijs (1878). Aanvankelijk vastgesteld als Kappeyne van de Copellolaan geheten (rb.nr. 363 van 29 december 1953).

Raadsbesluit nr. 104 van 26 mei 1959

Wijk: Bergkwartier/Bosgebied

Loop: Dr. Abraham Kuyperlaan - Daam Fockemalaan