Zoeken door alles

Kanteklaarpad

Eigenlijk Cantecleer, de haan uit het Middelnederlandse dierenepos Van den vos Reynaerde (± 1275).

Raadsbesluit nr. 292 van 26 oktober 1971

Wijk: Schothorst

Loop: Holkerweg - Sagenlaan