Zoeken door alles

Kamsalamander

Ook wel geheten grote watersalamander; is in ons land vrij zeldzaam. Deze ca. 14 cm lange salamander is donker met een heldergele of oranje buik.

B&W-mandaat nr. 09052659 van 24 november 1998

Wijk: Nieuwland

Loop: Vuursalamander - Alpensalamander