Zoeken door alles

Kamp

Een kamp is een omheind (weide)gebied. Het hier gelegen gebied buiten de eerste stadsmuur droeg deze naam. De aan het begin gelegen Kamperbinnenpoort heette ook wel Viepoort, waaruit kan worden afgeleid dat in de Camp Amersfoorters hun vee weidden. Het betrof hier een gemeenschappelijk weidegebied, dat ooit tot de Amersfoortse meent (gemeenschappelijke gronden) had behoord. Met de uitbreiding van de stad kwam een deel van de Camp binnen de stad te liggen. De weg die hier doorheen voerde, heette in 1388 nog Oude strate, maar komt vanaf 1521 al voor als Kampstraat; die naam bleef in gebruik tot in 1914. De naam heeft overigens niets van doen met een ligging aan het begin van een weg die voert naar Kampen!

Raadsbesluit nr. 51 van 27 januari 1914

Wijk: Binnenstad

Loop: Weverssingel - Flierbeeksingel