Zoeken door alles

Kabof

Naam van een arbeiderswoning die vroeger aan de Bunschoterweg achter het raadhuis van Hoogland stond.

Raadsbesluit nr. 224 van 30 augustus 1977

Wijk: Hoogland

Loop: Bieshaarlaan - Brinkenpad w-waarts