Zoeken door alles

Jonkvrouw Foeytweg

Jonkvrouw Maria Elisabeth Agnes Foeyt, 1679-1746, vrouwe van Emiclaer, bewoonde het gelijknamige huis. Zij bezat vele gronden te Hoogland o.a. boerderij De Langenoord. Ter plaatste werd de eerste r.k. Kerk gebouwd. De onderliggende grond schonk zij na haar dood aan de kerk.

Raadsbesluit nr. 299 van 21 december 1993

Wijk: Hoogland

Loop: Rondweg-Noord - Laan der Hoven