Zoeken door alles

Johannes van Rossumlaan

Johannes Josephus van Rossum, 1902-1959, r.k. priester, sinds 1947 pastoor van St. Josephparochie te Hooglanderveen; stond bekend om zijn medemenselijkheid en zijn eenvoud en soberheid.

Raadsbesluit nr. B95/1925 van 26 september 1995

Wijk: Hooglanderveen

Loop: Postloperlaan - Hendrik Boersenlaan