Zoeken door alles

Johanna Westerdijk-serre

Johanna Westerdijk,1883-1961, hoogleraar in de plantenziektekunde aan de universiteiten van Amsterdam en Utrecht. In 1907 werd zij directeur van het later in Baarn gevestigde plantenziektekundig laboratorium en hoofd van het internationale Centraal Bureau voor Schimmelculturen. Mevrouw Westerdijk verwierf in de loop der jaren wereldwijde faam door haar werk op het gebied van de schimmelcultures.

Raadsbesluit nr. 31 van 25 februari 1992

Wijk: Kattenbroek

Loop: Laan der Hoven - Laan der Winden