Zoeken door alles

Johan Wagenaarstraat

Johan Wagenaar, 1862-1941, componist, koordirigent, organist en pedagoog; werd 1887 leraar aan de muziekschool te Utrecht en 1888 organist van de Domkerk. Daarmee brak voor Utrecht een tijdperk van grote muzikale bloei aan, grotendeels bepaald door Wagenaar, die talrijke functies bekleedde in het muziekleven. Was 1919-1937 directeur van het Koninklijk Conservatorium te Den Haag. Wist als componist een eigen romantische stijl te ontwikkelen.

Raadsbesluit nr. 240 van 30 oktober 1962

Wijk: Randenbroek

Loop: Jacob Obrechtstraat - J.p. Sweelinckstraat