Zoeken door alles

Jerolimodreef

Naam van de ijdele opschepper in de Spaansche Brabander (1617) van Gerbrand Bredero, 1585-1618.

Raadsbesluit nr. 76 van 29 maart 1988.

Wijk: Schothorst

Loop: Batostraat - Bezuidenhout zo-waarts