Zoeken door alles

Jeneverbes

Een in Nederland beschermde plantensoort. De bessen worden bij de bereiding van alcoholische dranken, o.a. jenever, gebruikt. Dit deel van de wijk Kattenbroek kreeg de metafoor Herfst mee en daarin passen ook (afgevallen) bessen.

Raadsbesluit nr. 203 van 28 augustus 1990.

Wijk: Kattenbroek

Loop: Afrikaring - Bezuidenhout