Zoeken door alles

Jasmijnpad

Jasmijn komt voor in twee verschillende plantenfamilies, de Olijffamilie en de Steenbeekfamilie. In ons land is de jasmijn lid van deze laatste familie en kent drie soorten met mooie bloemen.

Raadsbesluit van de gemeente Hoogland van 9 augustus 1960

Wijk: Hoogland

Loop: Populierweg - Engweg