Zoeken door alles

Isegrimplein

De wolf uit het Middelnederlandse dierenepos Van den vos Reynaerde (ca. 1275).

Raadsbesluit nr. 292 van 26 oktober 1971

Wijk: Schothorst-Zuid

Loop: Koning Nobelpad - Reinaartpad