Zoeken door alles

Inundatiepad

Het inundatiepad verwijst naar het inunderen (onder water zetten) van de percelen in dit gebied voorafgaande aan en tijdens de Tweede Wereldoorlog.

B&W besluit nr. 4217439 van 13 november 2012

Wijk: Buitengebied Oost

Loop: Jaagpad - Driftakkerweg